KOMPETENCJA
DOŚWIADCZENIE​
PROFESIONALIZM

OPA EKSPERT skupia najwyższej klasy specjalistów: elektryków, mechaników oraz elektromechaników z wieloletnią praktyką – świadcząc usługi rzeczoznawcze oraz wykonując opinie oraz ekspertyzy.

O NAS

KOMPETENCJA

Firma wykonuje prace w zakresie energomechanicznej obsługi zakładów górniczych na powierzchni i pod ziemią. Zajmuje się profesjonalną obsługą kopalnianych placów składowych, prowadzi roboty szybowe łącznie z remontami elementów wyposażenia szybów oraz ich likwidacjami.

O NAS

DOŚWIADCZENIE

Od roku 2009 OPA Ekspert wykonuje także specjalistyczne czynności nadzoru oraz kontroli nad remontami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne oraz modernizacjami sprzętu energomechanicznego. Konsekwencją tych działań jest wyraźne obniżenie kosztów remontów oraz zwiększenie ich wiarygodności, co w perspektywie zmniejsza awaryjność remontowych urządzeń.

PROFESIONALIZM

Od lipca 2013 roku działamy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania w zakresie: prowadzenia robót górniczych, energomaszynowych, szybowych oraz remontów i nadzoru nad remontami górniczych maszyn i urządzeń energomechanicznych. Jednostką certyfikującą system jest Główny Instytut Górnictwa. Od roku 2016 firma nasza z powodzeniem działa na rynku transportu publicznego realizując m.in. usługi z zakresu przewozów pracowniczych.

O NAS

certyfikaty i uprawnienia

Spółka OPA EKSPERT posiada nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym, uprawnienia te obejmują aktualnie siedem grup.

POSIADAMY UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE

GRUPA I – MASZYNY WYCIĄGOWE

A) CZĘŚĆ MECHANICZNA
B) CZĘŚĆ ELKTRYCZNA

GRUPA II – NACZYNIA WYCIĄGOWE

GRUPA III – ZAWIESZENIE NACZYŃ
I LIN WYCIĄGOWYCH

GRUPA VI – KOŁA LINOWE

GRUPA VII – ZBROJENIE SZYBOWE, W TYM SZTYWNE PROWADZENIE NACZYŃ SZYBOWYCH

GRUPA VIII – URZĄDZENIA DO UŻYTKU W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

GRUPA X – URZĄDZENIA TECHNICZNE

A) URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
B) URZĄDZENIA DŻWIGNICOWE
C) URZĄDZENIA TRANSPORTOWE SPECJALNE

usługi

nasza oferta

usługi

usługi sprzętem budowlanym

Dysponujemy następującym sprzętem budowlanym:

podnośniki montażowe

dźwigi

koparko - ładowarki

ładowarki kołowe

koparki gąsienicowe

kontakt

piotr giemza

502 314 686

usługi sprzętem budowlanym

usługi

wynajem sprzętu

Świadczy usługi w zakresie WYNAJMU SPRZĘTU:

ŁADOWARKI KOŁOWE

KOPARKO ŁADOWARKI

DŹWIGI SAMOJEZDNE

PODNOŚNIKI KOSZOWE

KOPARKI GĄSIENICOWE xcg

kontakt

piotr giemza

502 314 686

usługi

URZĄDZENIA I SIECI ELEKTRYCZNE

projektowanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych i odgromowych.

instalacje, remonty, konserwacje i badania instalacji elektrycznych.

montaż, badania i remonty instalacji odgromowych.

Okresowe pomiary elektryczne zgodnie z prawem budowlanym.

kontakt

Marek Chojnicki

503 151 483

urządzenia i sieci elektryczne

usługi

nadzór ekspercki nad remontami

Wykonujemy fachowe ekspertyzy wstępne maszyn i urządzeń skierowanych do remontu, które stanowią podstawę określenia zakresu remontu.

ekspertyza obejmuje:

oględziny eksperta,

metkowanie i archiwizację elektroniczną sprzętu,

dokumentację fotograficzną.

kontakt

Dariusz Warzocha

500 253 265

usługi

USŁUGI OUTSOURCINGOWE

1. Wykonujemy usługi na rzecz zakładów górniczych:

w zakresie utrzymania ruchu urządzeń energomechanicznych:

- pod ziemią,
- na powierzchni
- w zakładach mechanicznej przeróbki węgla.

obsługa pompowni głównego odwadniania

czyszczenie osadników dołowych

2. Świadczymy usługi kompleksowej eksploatacji i utrzymania ruchu urządzeń energomechanicznych w podmiotach zewnętrznych.

kontakt

Marek Żyła

32 3447 144

usługi outsourcingowe

usługi

TRANSPORT

naprawy samochodów ciężarowych

przewozu pracowników na terenie Polski

Oferujemy także powierzchnię reklamową na naszych autobusach – jedną z najskuteczniejszych form dotarcia z ofertą do masowego odbiorcy na terenie Aglomeracji Śląskiej.

kontakt

piotr GIEMZA

502 314 686

usługi

rozbiórki i rekultywacje

prace rozbiórkowe i likwidacyjne wszelkiego typu obiektów

uporządkowaniem terenów po rozbiórkach, w tym prace sprzętowe i niwelacyjne

kompleksowe prace rekultywacyjne w zakresie rekultywacji technicznej i biologicznej czyli:

– prace przygotowawcze i pomiarowe
– likwidację nielegalnych wysypisk
– rekultywację techniczną z robotami niwelacyjnymi
– rekultywację biologiczną z nasadzeniem drzew i krzewów
– Na terenach poprzemysłowych, np. zwałowiskach pokopalnianych wykonujemy monitoring termiczny.
- Likwidacje wyciągów szybowych
- Zasypywanie szybów

kontakt

Grzegorz Kotlorz

506 644 193

rozbiórki i rekultywacje

kariera

dołącz do zespołu

Praca w Opaekspert zapewni Ci satysfakcję, da możliwość rozwoju i pozwoli na zdobycie cennych doświadczeń pod czujnym okiem najwyższej klasy specjalistów. Przeglądaj nasze najnowsze ogłoszenia.

Zatrudnimy:

kierowców z kategorią prawa jazdy D 

Zapewniamy: 

  • ciekawą i satysfakcjonującą pracę 
  • nowoczesny sprzęt
  • motywujące wynagrodzenie dostosowane do umiejętności;
  • dobre warunki pracy;

Kontakt:

Piotr Giemza

tel. 32 34 47 121

kom. 502 314 686

p.giemza@opaekspert.pl

firma

galeria

partnerzy

DZIAŁAMY WSPÓLNIE

kontakt

Bądź w kontakcie z nami.

32 344 71 42
32 344 71 21

GODZINY OTWARCIA

od pon do pt 7.00 - 15.00

OPA EKSPERT Sp. z.o.o.
ul. Sądowa 7,
41-605 Świętochłowice

NIP 641-24-79-044
REGON 241223472
KRS 0000331187

oddział w rudzie śląskiej:

ul. Szyb Walenty 50 A
41-701 Ruda Śląska

OPA EKSPERT należy do GRUPY RUDPOL-OPA